Бобрицький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Ялинка" Роменської міської ради Сумської області
 
КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Українське ділове мовлення. Календар свят Календар - Українська, Calendian

Новини


Всі новини

Моніторинг рівня засвоєння знань дошкільників

 

Пов’язане зображення

 

 

       Дошкільний вік - це важливий період у становленні та розвитку дитини. Одним із головних завдань дошкільної освіти є  формування особистості    дитини,    розвиток    її   творчих здібностей, набуття  соціального досвіду. Цілісність освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі забезпечується реалізацією Базового компонента, який є Державним стандартом дошкільної освіти України.

    Моніторинг - це засіб контролю за освітнім процесом, форма організації збору, зберігання, оброблення та розповсюдження інформації про діяльність педагогічного колективу дошкільного закладу, що забезпечує безперервне стеження за станом освітньої роботи і прогнозування розвитку  дошкільної освіти.

    Змістом  моніторингу є фіксування результатів розвитку, навчання та виховання дітей за певний проміжок часу (місяць, квартал, півріччя, навчальний рік). Учасниками моніторингу в дошкільному закладі є діти всіх вікових груп.

 

     Моніторинг рівня розвитку дітей ясельного, молодшого та середнього віку проводимо за методичними рекомендаціями комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти».

     Для визначення рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку використовуємо  кваліметричний підхід, так як отримати цілісне уявлення про рівень розвитку та вихованості дитини і співвіднести фактично досягнені результати з очікуваними, що необхідно для коригувально-розвивальної роботи з дітьми, дає змогу кваліметричний підхід до організації освітнього моніторингу оцінювання якісних показників за допомогою кількісних балів (за методикою доктора педагогічних наук Єльникової Г. В.). Крім того, такий підхід сприяє створенню оптимальних умов для найбільш повного розкриття потенційних можливостей кожної дитини.

     Факторами оцінювання є очікувані кінцеві результати набуття компетенцій випускником дошкільного навчального закладу перед його вступом до школи, зазначені у змісті освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти:

• фізичний розвиток і здоров’я дитини;

• соціальний розвиток;

• природничо-екологічний розвиток;

• предметно-практична діяльність і художньо-естетичний розвиток;

• ігрова діяльність;

• сенсорно-пізнавальний розвиток;

• мовленнєвий розвиток.

 

Оцінювання проводимо двічі на рік:

перше оцінювання — на початку року у жовтні для корекції освітньої діяльності вихователя,

друге — у квітні для визначення сумарного кінцевого показника розвиненості дитини, а також невикористаних резервів розвитку дитини.

 

Зведена таблиця підсумкового моніторингу якості знань 2023